Texte

Meine Texte sind Ausdruck innerer Bedürfnisse, die in Worte gefasst werden wollen. Fremdsprachige Schöpfungen sind der Versuch, intensiven Emotionen eine Form zu geben und dadurch begreifbar zu machen.

Tschechische Gedichte

 

České dojmy

 

Veselá krajina,

tajemné lesy,

krásná města,

to jsou Čechy.

 

Hučivé potoky,

široká pole,

zlaté obilí,

to je jízda do ráje.

 

Voňavé květiny,

modré nebe,

jemné kopce,

tám je domov naších srdci.

 

Max Bauer

Mnichov

Leto 2019

 

 

Bášeň o svobodě

 

Svatá svoboda,

jsi velká potřeba člověka,

jsi naše tajemná touha,

jsi naše společná láska,

jsi vznešené kouzlo života.

 

Vzrušujicí svoboda,

jsi revoluční příčina,

jsi těžká cesta,

jsi výsledek dlouhého boje,

jsi zdroj mirového vývoje.

 

Nadherná svoboda,

překonáš rozdíly na všech hranicích,

nosíme tebe v našich srdcích,

nejsi jen jedinečný dárek,

nýbrž, jsi původ moudrých myšlenek.

 

Max Bauer

Mnichov

Jaro 2017

 

 

Rozloučení léta

 

Chladivý stín minulé noci ovládá tmavé ráno.

Později ranní boj slunce začíná proti šedým zbytkům mrazivé mlhy.

Obtížné vítězství světla ukazuje skrytý svět podzimu.

Úrodná zeleň léta ztrácí své vlastní tajemné kouzlo,

ale už přiroda obleká veselé barevné šaty.

 

Zralé ovoce a mirný vitr vypravuje novinky minulého léta,

za už posledního zlatého lesku krašli celou krajinu a města.

 

Jasné světlo nechá rozzářit žluté moře lesů.

Konec toho posledního slíbu podzimní nádhery se bliží

nebot’ ta roční doba je domov bouřlivých myšlenek o světě

a vznešený lesk dne je příčina okřidlených naději

ale trpká chut’ světa končí odvážný sen o zážitcích v létě.

 

Max Bauer

Mnichov

Podzim 2017

 

 

Rozloučení

 

Po krátké teplé noci se vrací chladivé ráno,

konečně se rodí nový letní den,

očekával jsem s velkou touhou to léto,

mirný vitr, jasné nebe a čerstvá chut’ přirody jsou můy sen.

 

Slunce, mocná královna nebe, ovládá celý svět s horkem.

Každodenní život se krášli s zlatvým světlem.

Polední ticho dobyvá rychlé říše člověka.

Blahodárný klid je zdroj pro vnimání skrytého letního lesku života.

 

Letní čas je vždy zdánlivé nekonečně veselé dobrodružství,

ale večerní okamžiky nesou trpké stiny rozloučení.

Pomalu, se bliží konec krásného dne

a tmavý pocit smutného rozloučení se dotýká me duše.

 

Max Bauer

Mnichov

2017

 

 

Noc

 

Setmělo se, namáhavý den končí, konečně!

Únavný proud každodenních starosti se uklidňuje.

Vznešené ticho se dotýká hlasitého života.

Zvláštní říše snů začiná dobývat celé oblasti světa.

 

Noc tvoří stinný domov spánku,

tajemnou zahradu tmavých myšlenek,

skryté misto bouřlivých pocitů,

noční zapomenutí jako velkodušný dárek.

 

Noc otevirá náladové dveře k duši,

tam se rodí ošklivý strach, hluboká radost a blahodárné uvolnění.

Životní realita je daleká,

ale bliží se opět nový den, nová trpká výzva od rána do večera.

 

Max Bauer

Mnichov

Leto 2017

Deutsche Übersetzung fremdsprachiger Lyrik

In der deutschen Übersetzung geht meist der Endreim verloren. Ich wünsche aber dennoch ein literarisches Erlebnis beim Lesen meiner deutschen und fremdsprachigen Texte.

 

 

 

 

 

 

Böhmische Eindrücke

 

Fröhliche Landschaft,

geheimnisvolle Wälder,

schöne Städte,

dies ist Böhmen.

 

Summende Bäche,

weite Felder,

goldenes Getreide,

es ist eine Fahrt ins Paradies.

 

Duftende Blumen,

blauer Himmel,

sanfte Hügel,

dort ist die Heimat unserer Herzen.

 

Max Bauer

München

Sommer 2019

 

 

Gedicht über die Freiheit

 

Heilige Freiheit,

du bist ein großes Bedürfnis der Menschen,

du bist unsere geheimnisvolle Sehnsucht,

du bist unsere gemeinsame Liebe,

du bist der erhabene Zauber des Lebens.

 

Aufregende Freiheit,

du bist der revolutionäre Grund,

du bist der schwierige Weg,

du bist das Ergebnis eines langen Kampfes,

du bist die Quelle friedlicher Entwicklung.

 

Wunderbare Freiheit,

du überwindest Unterschiede an allen Grenzen,

wir tragen dich in unseren Herzen,

du bist nicht nur ein einzigartiges Geschenk,

sondern du bist der Ursprung weiser Gedanken.

 

Max Bauer

München

Frühling 2017